خانه / مدیران

مدیران

۱) دکتر مژگان عباسی – مدیر علمی مرکز (mojganabbasi[at]ut.ac.ir –  (pdf

۲) مهندس مریم حجازی- مدیر آموزش و پروژه یابی –  m_hejazi[at]alumni.ut.ac.ir 

۳) مصطفی عبدالمحمدی – مدیر اجرایی مرکز –  process[at]ut.ac.ir