خانه / سابقه همکاری با شرکت های پتروشیمی

سابقه همکاری با شرکت های پتروشیمی

 1. پتروشیمی شهید تندگویان
 2. پتروشیمی امیرکبیر
 3. پتروشیمی پارس
 4. پتروشیمی مارون
 5. پتروشیمی کرمانشاه
 6. پتروشیمی اروند
 7. پتروشیمی جم
 8. پتروشیمی بیستون
 9. پتروشیمی ایلام
 10. مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
 11. پتروشیمی مبین
 12. نفت مناطق مرکزی
 13. پتروشیمی شازند
 14. پتروشیمی زاگرس
 15. پتروشیمی فجر
 16. پژوهش و فناوری پتروشیمی
 17. پتروشیمی منطقه ویژه
 18. دفتر مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 19. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
 20. پتروشیمی شیراز
 21. پتروشیمی خوزستان
 22. پتروشیمی تبریز
 23. پتروشیمی خارک
 24. پتروشیمی بندرامام
 25. پتروشیمی رازی
 26. پتروشیمی فن آوران
 27. پتروشیمی بوعلی
 28. پترشیمی خراسان