خانه / خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

۱. شبیه سازی فرایندهای پتروشیمی، پالایشگاه ها و کلیه صنایع فرایندی دیگر

۲. شبیه سازی مخازن هیدوکربوری

۳. مدلسازی فرایندهای پتروشیمی، پالایشگاه ها و کلیه صنایع فرایندی دیگر

۴. طراحی واحدها و تجهیزات فرایندی

۵. مطالعات تحقیقاتی و امکان سنجی در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

۶. اجرای پروژه های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

۷. ساخت تجهیزات و واحدهای فرایندی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی