خانه / هیات رییسه

هیات رییسه

۱) دکتر رحمت ستوده قره باغ – استاد

۲) دکتر نوید مستوفی – استاد

۳) دکتر رضا ضرغامی – استادیار