خانه / آدرس مرکز

آدرس مرکز

map

آدرس: دانشگاه تهران-دانشکده فنی-مرکز شبیه سازی فرآیند(خیابان ۱۶ آذر-نبش شهید عروجی – پلاک۵۴-طبقه ۴)

تلفن: ۶۶۴۱۲۵۲۹ (۰۲۱)       نمابر:۶۶۴۰۱۷۶۷ (۰۲۱)            همراه: ۳۴۲۴۸۰۴ ۰۹۳۹        ایمیلprocess@ut.ac.ir