خانه / صلاحیت همکاری با وزارت نفت

صلاحیت همکاری با وزارت نفت

بر اساس بررسی های به عمل آمده، مطابق نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت گروه پزوهشی سیستم های چند فازی مرکز شبیه سازی فرآیند در شاخه های پژوهشی زیر مجاز به همکاری تحقیقاتی با شرکت های اصلی و تابعیه وزارت نفت می باشد.

۱) جداسازی ترکیبات با ارزش افزوده بالا

۲) بهبود کیفیت فرآورده ها شامل تبرید، تقطیر، استخراج، غشایی

۳) بهینه سازی فرآیند های پالایش نفت و گاز طبیعی

۴) بهینه کاوی عملیاتی در پالایش گاه های موجود

۵) پلی اتیلن و پلی پروپیلن