خانه / پروژه های پژوهشی

پروژه های پژوهشی

پروژه های انجام شده:

       ۱. امکان سنجی کنترل و کاهش بخارات فرار نفتی از مخازن پایانه های نفتی خارگ – شرکت پایانه ­های نفتی

       ۲. تولید دانه ­های ریز کروی تو خالی از پودر سرباره از پیش ذوب شده – شرکت نسوز پوشش اصفهان

       ۳. امکان سنجی تولید دانه ­های ریز کروی توخالی از پودر سرباره – شرکت نسوز پوشش اصفهان

       ۴. بهینه سازی فرآیند ریفرمینگ با احیای کاتالیستی پیوسته جهت افزایش تولید بنزین- پالایشگاه آبادان

       ۵. تشخیص کیفیت سیال در بسترهای سیال – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

       ۶. تهیه نرم افزار شبیه ساز آموزشی واحد الفین پتروشیمی مارون

       ۷. تهیه نرم افزار شبیه ساز آموزشی واحد متانول پتروشیمی زاگرس

       ۸. تهیه نرم افزار شبیه ساز آموزشی واحد الفین پتروشیمی فن آوران

       ۹. تهیه نرم افزار شبیه ساز آموزشی واحد استخراج بوتادی­ان پتروشیمی امیرکبیر

       ۱۰. مطالعه هیدرودینامیک بسترهای سیال پلی اتیلن –  شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

       ۱۱. شبیه سازی استاتیکی و دینامیکی سنتز اوره – پتروشیمی خراسان

       ۱۲. شبیه سازی راکتور بسترسیال برای تولید پلی­اتیلن- پتروشیمی تبریز

       ۱۳. شبیه سازی و مطالعات سینتیکی فرآیند هیدورژناسیون بنزین پیرولیز، پتروشیمی تبریز

       ۱۴. مطالعات فنی و اقتصادی فرآیند بازیابی +C3 ، شرکت ملی گاز ایران

       ۱۵. شبیه سازی فرآیند تولید گاز دی اکسید کربن خوراکی، گروه زمرم

       ۱۶. توسعه فرآیند MTP، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

       ۱۷. شبیه سازی راکتورهای غیر ایده ال با شبیه سازهای صنعتی، دانشگاه قطر

       ۱۸. احتراق ایمن گاز طبیعی در بسترهای سیال – پروژه بین المللی مشترک دانشگاه قطر- دانشگاه تهران و پلی تکنیک مونترال

       ۱۹. طراحی مفهومی واحد سیکل ترکیبی همراه با گازی سازی(IGCC) شرکت مپنا