خانه / توانمندی ها و امکانات

توانمندی ها و امکانات

خدمات مهندسی

طراحی و ساخت پایلوت واحدهای فرایندی و افزایش مقیاس

طراحی و بهینه ‏سازی واحدهای فرایندی

پیش‏بینی رفتار فرایندهای شیمیایی در حالت‏های مختلف برای کاهش هزینه ‏های عملیاتی و سرمایه ‏گذاری

ارایه خدمات مهندسی برای اجرای پروژه‏ های صنعتی و رفع گلوگاه‏ های فرایندی

طراحی تجهیزات فرایندی مورد نیاز در صنایع مختلف برای کنترل آلاینده ‏ها

توسعه دانش و فناوری در زمینه ‏های مهندسی فرایند

مطالعه، طراحی، نظارت و کنترل فنی پروژه‏ های صنایع شیمیایی

طراحی پایه تجهیزات فرایند و تولید نقشه ‏های PFDو P&ID

شبیه سازی و مدل سازی

مدل‏سازی، شبیه ‏سازی و بهینه‏ سازی فرایندهای (شیمیایی، پالایشگاه‏، پتروشیمی و نفت) و تجهیزات فرایندی

برگزاری دوره ‏های شبیه ‏سازی فرایند برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع فرایندی

کاربرد شبیه‏ سازی در توسعه و راهبری فرایند به منظور افزایش یا کاهش تولید

شبیه‏ سازی به منظور بهره‏برداری مطلوب از تاسیسات موجود و شناسایی تنگناهای فرایندی

بهینه ‏سازی در جا براساس شرایط تولید

تولید نرم افزارهای شبیه سازی آموزشی  در صنایع شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی

شبیه ‏سازی فرایندهای شیمیایی با نرم‏ افزارهای تخصصی

مدل‏سازی مخازن نفتی و گازی و ازدیاد برداشت

سیال سازی

طراحی و ساخت بسترهای سیال (رآکتور، خشک کن، پوشش دهنده و …)

مطالعه فرآیند کلوخه‏ سازی در راکتورهای صنعتی

تشخیص زودهنگام کلوخه در بسترهای سیال

بررسی کیفیت سیالیت به منظور بهبود فرایندهای سیال ‏سازی

ایمنی

ارزیابی ریسک ایمنی و اقتصادی

ارزیابی ایمنی فرایندهای شیمیایی