خانه / هیات علمی

هیات علمی

۱) دکتر رحمت ستوده قره باغ – استاد

۲) دکتر نوید مستوفی – استاد

۳) دکتر رضا ضرغامی – استادیار