خانه / اخبار / دوره آشنایی با آنالیز ریسک

دوره آشنایی با آنالیز ریسک

تاریخ برگزاری دوره آشنایی با آنالیز ریسک: ۹۴/۰۵/۱۸ – ۹۴/۰۵/۱۷

محل برگزاری : مرکز طراحی وشبیه سازی فرآیند دانشکده فنی دانشگاه تهران

تلفن تماس جهت ثبت نام:

واحد آموزش:۶۶۴۱۲۵۲۹ – ۰۲۱ مدیر اموزش : خانم مهندس حجازی

همچنین ببینید

کارگاه آموزشی ایمنی در صنایع شیمیایی (رایگان)