خانه / اخبار / آخرین اخبار مرکز

آخرین اخبار مرکز

آخرین اخبار:

  • کارگاه تخصصی” شبیه سازی برج های جداسازی با اسپن” در تاریخ ۰۶/۱۰/۹۳تا۰۸/۱۰/۹۳ در محل مرکز طراحی وشبیه سازی فرآیند برای تعدای از مهندسین پتروشیمی مبین و امیرکبیر برگزار گردید.

  • کارگاه تخصصی ” Aspen Polymer” با همکاری شرکت رهآوران فنون پتروشیمی در تاریخ ۲۳/۰۹/۹۳ الی ۲۵/۰۹/۹۳  برای تعدادی از مهندسین پتروشیمی لاله در محل مرکز رهآوران فنون پتروشیمی در منطقه ماهشهر برگزار گردید.

  • کارگاه تخصصی “Aspen  دینامیک” در تاریخ ۰۸/۰۹/۹۳ الی ۱۰/۰۹/۹۳ در محل مرکز طراحی وشبیه سازی فرآیند برای تعدادی از مهندسین پخش وپالایش فرآوردههای نفتی، شرکت پترو تدبیر پارس و پتروشیمی مروارید برگزار گردید.

  • کارگاه تخصصی “Aspen پایا” در تاریخ ۲۸/۰۸/۹۳ الی ۳۰/۰۸/۹۳ در محل مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند برای گروهی از مهندسین پتروشیمی زاگرس برگزار گردید.

  • کارگاه تخصصی “Aspen مقدماتی” در تاریخ ۲۱/۰۸/۹۳ الی ۲۳/۰۸/۹۳ در محل مرکز طراحی وشبیه سازی فرآیند برای گروهی از مهندسین پتروشیمی زاگرس برگزار گردید.

  • کارگاه تخصصی “شبیه سازی مبدل های حرارتی با Aspen Exchanger Design$ Rating” در تاریخ ۲۶/۰۷/۹۳ الی ۲۸/۰۷/۹۳ برای گروهی از مهندسین پتروشیمی های زاگرس، بندرامام، خارگ، مبین برگزار گردید.

  • کارگاه تخصصی “Aspen مقدماتی” در تاریخ ۳۰/۰۷/۹۳ الی ۰۲/۰۸/۹۳ در محل مرکز طراحی وشبیه سازی فرآیند برای گروهی از مهندسین پتروشیمی زاگرس برگزار گردید.

  • کارگاه تخصصی “Aspen پلیمر” در تاریخ ۱۹/۰۷/۹۳ الی۲۳/۰۷/۹۳ در محل پتروشیمی اروند برای گروهی از مهندسین پتروشیمی اروند برگزار گردید. لازم به ذکر ات که این سومین کارگاه تخصصی Aspen  پلیمر در سال جاری برای پتروشیمی اروند بوده است.

  • کارگاه تخصصی “Aspen دینامیک” در تاریخ ۰۵/۰۷/۹۳ الی۰۷/۰۷/۹۳ در محل مرکز ره آوران فنون پتروشیمی در منطقه ماهشهر برای گروهی از مهندسین پتروشیمی لاله برگزار گردید.

  • فاز پایه بسته تخصصی شبیه سازی فرآیند مختص پتروشیمی تندگویان در تاریخ ۲۹ شهریور با کارگاه تخصصی شبیه سازی برج های جداسازی با اسپن آغاز گردید. لازم به ذکر است که فاز مقدماتی بسته ی تخصصی شبیه سازی فرآیند برای پتروشیمی تندگویان در زمان سال۹۲ با موفقیت اجرا شده بود.

همچنین ببینید

کارگاه آموزشی علل به کارگیری شبیه سازی در مهندسی شیمی (رایگان)