خانه / ۱۳۹۴ / مهر

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۴

ارزیابی اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار Aspen Economic Evaluation‎

عنوان کارگاه تخصصی: ارزیابی اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار Aspen Economic Evaluation

تاریخ برگزاری: ۹۴/۰۷/۲۵ لغایت ۹۴/۰۷/۲۷

محل برگزاری: مرکز طراحی وشبیه سازی دانشکده فنی دانشگاه تهران

اطلاعات تماس:

تلفن:۶۶۴۱۲۵۲۹-۰۲۱

نمابر:۶۶۴۰۱۷۶۷-۰۲۱

Aspen Economic Evaluation.JPG

فراخوان دوره اسپن دینامیک‎

مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می کند:

عنوان کارگاه: شبیه سازی دینامیک فرآیندها با نرم افزار Aspen Dynamic

زمان: ۹۴/۰۷/۰۴ الی ۹۴/۰۷/۰۶

مکان: مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند

تلفن تماس: ۶۶۴۱۲۵۲۹-۰۲۱

سرفصل کارگاه:

دوره های ایمنی برای صنایع گاز، نفت و پتروشیمی

دوره های ایمنی مرکز به شرح زیر می باشند.

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen