خانه / ۱۳۹۴ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۴

برگزاری دوره HYSYS مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند‎

تاریخ برگزاری دوره HYSYS:

۹۴/۰۵/۲۴ الی ۹۴/۰۵/۲۹

مکان:

مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند دانشکده فنی دانشگاه تهران

تلفن تماس:

۶۶۴۱۲۵۲۹ – ۰۲۱

تلفن تماس جهت ثبت نام:

۸۸۸۴۵۴۶۷ – ۰۲۱ (مرکز ره آوران فنون پتروشیمی- سرکار خانم موسوی)

دوره آشنایی با آنالیز ریسک

تاریخ برگزاری دوره آشنایی با آنالیز ریسک: ۹۴/۰۵/۱۸ – ۹۴/۰۵/۱۷

محل برگزاری : مرکز طراحی وشبیه سازی فرآیند دانشکده فنی دانشگاه تهران

تلفن تماس جهت ثبت نام:

واحد آموزش:۶۶۴۱۲۵۲۹ – ۰۲۱ مدیر اموزش : خانم مهندس حجازی