خانه / ۱۳۹۴ / اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۴

کارگاه آموزشی علل به کارگیری شبیه سازی در مهندسی شیمی (رایگان)

پوستر شبیه سازی خرداد 94

کارگاه آموزشی ایمنی در صنایع شیمیایی (رایگان)

پوستر ایمنی خرداد 94