خانه / ۱۳۹۳ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۳

تقویم کارگاه های شبیه سازی در ماهشهر

مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند با همکاری شرکت ره آوران فنون پتروشیمی در راستای استفاده ی اکثریت مهندسین فعال در پتروشیم های استان خوزستان از دوره های شبیه سازی فرآیند علاوه بر دوره های تهران،  دوره های زیر را نیز در محل ماهشهر برگزار می کند.
View Fullscreen