خانه / ۱۳۹۳ / اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۳

آغازهمکاری مرکز شبیه سازی فرآیند و شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

مرکز شبیه سازی  فرآیند و شرکت ره آوران فنون پتروشیمی در نظر دارند کارگاه های تخصصی جدید در زمینه شبیه سازی فرآیند مناسب برای پتروشیمی ها برگزار کنند. تقویم کارگاه های تخصصی به زودی اعلام خواهد شد.

images - Copy